Sydney

Sydney - město a informace o něm

Sydney

Sydney je největší a nejlidnatější město Austrálie, odhad z roku 2006 hovoří o cca 4,28 miliónu obyvatel. Je hlavním městem státu New South Wales [Nový Jižní Wales] a sídlem první britské kolonie na území Austrálie, založené v roce 1788 v sydneyské zátoce Arthurem Phillipem

Sydney leží na jihovýchodním pobřeží Austrálie. Město je vystavěné kolem přístavu Port Jackson, který zahrnuje i Sydney Harbour, čímž si město vysloužilo přezdívku "the Harbour City" ["přístavní město"]. Je známé díky slavné sydneyské Opeře, mostu Harbour Bridge a plážím, ale i díky svým mnohým parkům a najdete v něm i nespočet vodních ploch - zátok, řek a rybníčků.

Město hostilo nejrůznější mezinárodní sportovní, politické a kulturní události - v roce 1938 British Empire Games [Hry Britského Impéria], v roce 2000 Letní Olympijské Hry nebo Rugby World Cup v roce 2003. V září 2007 pak zasedání organizace APEC a v červenci 2008 World Youth Day [Mezinárodní Den Mládeže].

Sydney je jedno z nejkosmopolitnějších měst na světě, což z něj dělá nejoblíbenější destinaci pro imigraci do Austrálie.
Podle výzkumů životních nákladů je ale také nejdražším městem Austrálie a 15. nejdražším městem světa.

Demografie

Obyvatel Sydney bývá obvykle označován jako "Sydneysider".
Sčítání lidu v roce 2006 uvádí 4,119,190 residentů. Inner Sydney [Vnitřní Sydney] je nejhustěji obydlené místo v Austrálii s 4023 lidmi na čtvereční kilometr.

Během sčítání v roce 2006 bylo nejčastěji uváděny tyto původy obyvatel: australský, anglický, irský, skotský a čínský. Jedno procento populace uvedlo svůj původ jako domorodý a 31,7% se narodilo "overseas", tj. mimo území Austrálie. Tři hlavní zdroje imigrantů jsou Spojené Království, Čína a Nový Zéland. Podstatný počet přistěhovalců pochází také z Vietnamu, Libanonu, Itálie, Indie a Filipín.
Většina Sydneysiders ["Sydneyanů"] je anglickým rodilým mluvčím, velká část jich mluví i druhým jazykem. Nejčastěji se jedná o arabštinu (převážně libanonštinu), čínské jazyky (hlavně mandarínština a kantonština) a italština.

Sydney má sedmý nejvyšší podíl populace narozené v cizině, a je tedy i před tak multikulurními metropolemi jako jsou Londýn a Paříž.

Medián věku obyvatel Sydney je 34, 12% populace je starší 65 let.
15,2% obyvatel má dosaženo vzdělání přinejmenším na úroveň bakaláře, což je méně než národní průměr 19%.
Podle sčítání 2006 vyznává 64% obyvatel Sydney křesťanství, 3,7% buddhismus, 3,9% muslimskou víru, 1,7% hinduismus, 0,9 židovskou víru a 14,1% je bez vyznání.

Historie

Sydney bylo založeno v roce 1788 jako úplně první evropské osídlení Austrálie a jméno dostalo podle tehdejšího britského ministra vnitra Thomase Townshenda, Lorda Sydneyho.
Městská práva obdrželo roku 1842 a stává se hlavním městem kolonie New South Wales. Velkou roli v jeho rozvoji a vůbec celé Austrálie hráli vězni a vyhnanci z Británie. Rozvoj města začal roce 1850 a výrazně se začal zvyšovat počet jeho obyvatel.

Sydney se stalo největším australským městem a spolu s Melbourne hlavním hospodářským střediskem země. Do roku 1901 bylo též administrativním centrem celé Austrálie a sídlem britského guvernéra.
Mezi oběma městy byla (a doposud je) velká rivalita už od roku 1850. Sydney ale počátkem dvacátého století Melbourne předhonilo.

Celé dvacáté století a hlavně období po druhé světové válce populace města dále výrazně rostla, hlavně díky velkému počtu imigrantů z Evropy i Asie, což platí dodnes a město tak má svou obrovskou rozmanitost a multikulturnost.